ENIGMA putovanja
 
 
ENIGMA putovanja
 
 

Ostala putovanja - Avio karte

TA ENIGMA putovanja je posrednik između putnika i aviokompanije i kao takva odgovorna za prenošenje putniku svih potrebnih informacija. TA ENIGMA putovanja nije odgovorna za individualne odredbe koje propisuje određena aviokompanija, pošto Za svaku avio kartu postoje određeni uslovi koje određuje prevoznik i sa kojima je putnik upoznat pre ili tokom kupovine u agenciji.
Cene avio karata, koje mogu da se nađu na Internetu ili u reklamnim materijalima, su uglavnom informativnog su karaktera. Tačne cene mogu se dobiti u agenciji, putem telefona ili e-maila. Sve cene avio karata, koje putnik dobije u obliku ponude na navedeni način, uključuju sve takse. Cena avio karte je važeća samo za uplate izvršene do roka napomenutog pri rezervaciji, nakon tog roka cena više nije važeća. Cene avio karata podložne su svakodnevnim promenama zbog promena tarife i viših taksi, o čemu putnik biva obavešten prilikom svake rezervacije.

REZERVACIJE
Prilikom rezervacije avio karte putnik mora dati sve informacije (navedene u važećim putnim ispravama). Pravila rezervacije zavise od pravila koje propisuje određena aviokompanija za odabrani tip avio karte, ovi uslovi se prenose putniku koji zatim donosi odluku na osnovu dobijenih informacija. U slučaju da putnik ne navede tačne informacije, odgovoran je za troškove ili posledice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija. Neke aviokompanije nude listu čekanja. Ako se radi o takvoj ponudi, putnik je obavešten o uslovima takve rezervacije i obvezan poštivati ih, ukoliko prihvati njihovu ponudu.

PROMENE I OTKAZIVANJA
Putnik u svakom trenitku može zatražiti promenu avio karte (kao npr. datum, destinacija…) ali ona mora biti usklađena
sa pravilima aviokompanije za odabranu avio kartu. Kako bi se promena realizovala, putnik mora platiti troškove određene uslovima avio kompanije o kojima je putnik prethodno obavešten, pod uslovom da odabrana avio karta omogućava željene promene. Putnik može otkazati avio kartu, međutim u trenutku otkazivanja na snagu stupaju troškovi koje propisuje avio kompanija za odabranu kartu. Ukoliko pravila omogućuju putniku delimičan povraćaj novca u trenutku otkazivanja, putnik je obvezan predati svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva avio kompanija.

PRTLJAG
U vazdušnom saobraćaju isključivo avio kompanija je odgovorna za prtljag na osnovu važećih propisa u međunarodnom
vazdusnom saoraćaju. U slučaju izgubljenog ili oštećenog prtljaga putnik podnosi izvještaj samoj avio kompaniji. Avio kompanija putniku dodatno naplaćuje prevoz posebnog prtljaga, kao npr. bicikla, opreme za surfanje ili golf itd., uglavnom na aerodromu pre polaska. Bitno je naznačiti pri rezervaciji o prevozu takvog prtljaga, inače zbog ograničenog kapaciteta avio kompanija ima pravo odbiti prevoz istog. Sve troškove ili štetu nastalu zbog navedenog plaća sam putnik. Prevoz prtljaga do određene kilaže, koju određuje avio kompanija, je besplatan. U vazdušnom saobraćaju putnik ima pravo na besplatni prevoz prtljaga određene kilaže (po odluci avio kompanije), putnik mora platiti svaki dodatni kilogram na licu mesta po odgovarajućoj tarifi ili odluci avioprevoznika. Deca do dve godine starosti nemaju pravo na besplatni prejevoz prtljaga. U slučaju gubitka prtljaga, putnik ispunjava na licu mesta formular avio kompanije koja je izvršila prevoz te ga predaje predstavniku avio kompanije i zadržava jednu kopiju za sebe. Na osnovu ovog formulara aviokompanija plaća odštetu skladno važećim propisima u međunaronom vazdušnom saobraćaju. TA ENIGMA putovanja nije odgovorna za ukraden ili oštećen prtljag ili ostalih ličnih predmeta, vrednosti i dokumenata.

AVIO KOMPANIJE
Avio kompanija zadržava pravo na promenu datuma i vremena odlaska ili otkaz putovanja zbog promene reda leta ili više sile te ima pravo promeniti rutu putovanja ako se promene uslovi putovanja (novi program puta, nestabilni uslovi u državi i otkaz leta, prirodna katastrofa ili ostali nepredvidivi uzroci), bez posebne odštete i skladno važećim propisima u putničkom prometu. U slučaju da aviokompanija otkaže let, putnik ima pravo na potpuni povraćaj novca. U slučaju otkazivanja leta, putnik nema pravo na povraćaj novca plaćenog za troškove vize. TA ENIGMA putovanja ne odgovara za kašnjenje letova ili promenu puta uzrokovane navedenim.

NACIONALNE I LOW COST KOMPANIJE
Low cost (u prevodu: niskotarifne) kompanije su avio prevoznici čiji je osnovni cilj jeftin i siguran prevoz putnika do određene destinacije. Jeftina cena leta podrazumeva žrtvovanje luksuza ali ne i bezbednosti. To znači da u avionu uglavnom ne postoji biznis klasa, kao ni audio i video tehnika, hrana i piće se mogu dodatno platiti u toku leta.
Low cost kompanije izbegavaju skupe i velike piste te su uglavnom orijentisane na alternativne aerodrome na kojima je
znatno niža taksa. Jedna od najjačih predrasuda je da su lowcost prevoznici manje sigurni i bezbedni od klasičnih aviokompanija. To je u potpunosti pogrešno jer sve aviokompanije pa i lowcost, prolaze iste, veoma stroge i detaljne provere i kontrole bezbednosti. Najpoznatije low coast kompanije su Ryanair, Easyjet, Wizz Air, Pegasus Airlines, Air Asia, Air Arabia, Fly Dubai, Southwest Airlines i dr.

.

  ENIGMA putovanja


 
 
 
Untitled Document
    Turisticka agencija
ENIGMA Putovanja
ul. JNA1 - Zeleni tržni centar, 19300 Negotin
tel/fax: 019 541 991
mob: 065 9 546 355
office@enigmaputovanja.rs