- Pre nego što krenete na putovanje

INFORMIŠTE SE

Šta sve treba znati, imati i uraditi pre polaska na put, kako vam ništa ne bi pokvarilo zasluženi odmor

Dokumenta koja dobijate u agenciji

Nakon izbora i rezervacije putovanja od agencije dobijate:

- Ugovor o sklopljenom aranžmanu (štampano)

- Garanciju putovanja (štampano)

- Opšte uslove putovanja (štampano ili elektronski)

- Program putovanja (štampano ili elektronski)

- Vaučer (štampano nakon celokupne uplate)

- Opciono polisu putnog osiguranja (štampano)

Detaljnije
- Stvari koje treba

Proveriti pre polaska na put

Pojedina dokumenta možete brzo pribaviti, kao i kupiti određene stvari. Mežutim obratite pažnju na važnost pasoša, potrebu za vizama, međunarodnim dozvolama, vakcinama i sl. za koje Vam treba više vremena !!!

  • Dokumenta
  • Prtljag
  • Putovanje automobilom
  • Putno osiguranje

Dokumenta potrebna za put

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja. Službenik agencije nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, viza i sl. obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.

Prtljag

Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa prtljagom koja se mogu menjati pa je Putnik dužan da se o tome informiše na aerodromu. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi, zašta agencija ne snosi odgovornost. Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta, i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.

Putovanje automobilom

Ukoliko putuje automobilom Putnik je dužan da se sam na vreme informiše o tome koje sve dokumente mora imati uz sebe, i da ih pribavi pre polaska na put. Osim važeće saobraćajne i vozačke dozvole u pojedinim zemljama, mogu Vam tražiti i međunarodnu vozačku dozvolu. Zeleni karton ili Međunarodna karta osiguranja od autoodgovornosti je obavezan za put kroz Makedoniju i BiH. Izdaje ga osiguravajuća kuća kod koje ste osigurali vaš auto. Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV)– Služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila. Dokument izdaje AMSS. Takođe proverite koja Vam je sve oprema potrebna za državu u koju putujete (npr. negde je obavezan protivpožarni aparat), da li Vam je važeća prva pomoć ... itd

Putno osiguranje

Putno osiguranje obavezno je kada putujete u inostranstvo. Republika Srbija ima potpisane ugovore sa pojedinim zemljama o važnosti našeg zdravstvenog osiguranja ukoliko ga imate (važeća zdravstvena knjižica) ali o tome je Putnik dužan da se sam informiše. Putnik ima pravo da sam izabere osiguravajuću kuću preko koje sklapa polisu osiguranja. Ukoliko se nešto dogodi tokom putovanja, Putnik prvo što treba da uradi je da pozove call centar osiguravajućeg društva čiji broj se nalazi na polisi kako bi aktivirao polisu. Pozivom call centra dobijate dalje instrukcije i operateri vas najčešće upućuju do najbliže ambulante. O ostalim detaljima se treba podrobno raspitati kod osiguravajućeg društva i pročitati uslove korišćenja osiguranja

JOŠ MALO KORISNIH SAVETA

- Preporučujemo da fotokopirate prvu stranicu pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu (ovo može biti od važnosti ukoliko se desi da izgubite pasoš ili budete pokradeni)

- Pogranični organi Vam, na uvid mogu zatražiti odgovarajući iznos finansijskih sredstava, kreditnu karticu ili potvrdu iz banke da na računu imate dovoljno novca koji odgovara planiranoj dužini boravka

- Savetujemo Vam da preko zvaničnih sajtova državnih organa države u koju ste se uputili proverite sve uslove ulaska u nju kao i njene carinske propise (šta je dozvoljeno unositi i iznositi)

- Ukoliko imate vrednu tehničku robu (kamere, foto aparate, laptop ...) tražite od naših carinika obrazac na kome prijavljujete šta iznosite iz zemlje kako Vam u povratku ne bi naplatili carinu

- Za maloletna lica, ukoliko putuju samostalno, pri prelasku državne granice preporučujemo da imaju overenu saglasnost za putovanje u inostranstvo oba roditelja

- Preporučujemo da pročitate uputstvo na sajtu ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mfa.gov.rs

-Kako da nas pronađete

Enigma putovanja

Adresa : ul. JNA 1, lokal 11, 19300 Negotin

Telefon: +381 19 541 991, +381 65 9546 355

E-mail : office@enigmaputovanja.rs